SERVEIS

LA LLAUNA ofereix principalment servei d’infraestructura per tot tipus de actes populars i culturals.

A més teniu la posibilitat de contractar el nostres serveis de:

  • Vigilancia, control i seguretat
  • Serveis Grafics (pancartas, fons d’escenari, rollers, cartons ploma etc...)
  • Señalització Excepcional ( cárrega i descárrega, espai minusválids etc...)
  • Back Line ( amb suport técnic)
  • Serveis de transport
  • Il.luminació de seguretat
  • Regidors d’escena