MATERIALS

EQUIPS SÓ I LLUMS

Els equips de so porten inclossos el servei tècnic, cablejat necessari, P.A., taula de canals, pantalles, unitat de CD's i un micrófon de ma de parlament.